top of page

Ny inom discgolf?

Discgolf (också kallat frisbeegolf) är en sport som spelas med en disc (frisbee). Målet är att spela en bana från början till slut med så få kast som möjligt. En bana består vanligtvis av 9 eller 18 hål och man har klarat ett hål när man har kastat discen i en discgolfkorg.

Ett hål består av ett utkast och en korg. Vägen däremellan som oftast är 50 till 200 meter långt

utgör själva hålets spelplan. Den tänkta kastvägen på ett hål kallas fairway, medan området

längre ifrån, som oftast har längre gräs, sly, och skog; kallas för ruff. Oftast har en bana ingen

fast gräns utan de naturliga inslagen av till exempel skog och buskar fungerar som en naturlig inramning. Det är dock inte ovanligt att det finns fasta gränser i form av gång- eller cykelvägar och vattendrag. Om discen landar utanför en fast gräns kallas detta OB, förkortning för Out of Bounds. Likt traditionell golf har varje hål ett par som indikerar hur många kast du bör kasta för att klara hålet.

Regler i korthet: Alla spelare kastar ut från hålets markerade utkast. Sedan fortsätter spelet med att den spelare vars disc ligger längst ifrån korgen kastar sin disc från den plats discen landade. Hålet är avslutat när alla spelare har fått sin disc att stanna i korgen eller de tillhörande kedjorna. Den spelare som hade lägst antal kast på föregående hål inleder med utkast på nästa hål.

En disc räcker att spela med, även om många föredrar ett par olika varianter av discar med olika flygegenskaper. De tre vanligaste typerna av discar är Driver, Midrange och Putter.

Drivers används framförallt på utkastet när man vill kasta långt, men används även för andra typer av kast. Drivers har låg och spetsig profil. Detta gör att de skär bra genom luften och därmed tillåts flyga mycket snabbt.

Midrangen används för medellånga kast och kan sägas vara ett mellanting mellan driver och putter.

Putter är driverns motsats och används vid puttar på korg eller kortare kast där precision är viktigare än längd. Profilen på en typisk putter är trubbig och tjock. Det ger en långsammare flykt men med högre precision. Generellt är putters också mjukare för att minska studs och fångas bättre av kedjorna.

Discgolf är både lättillgängligt och billigt att utöva. Flera banor i Stockholm är uppsatta i parkmiljö och kostnadsfria att besöka. 

De flesta banor har en förening anknuten till sig. Under sommarsäsongen brukar klubbarna ha igång en veckoliga. På dessa kvällar är nybörjare hjärtligt välkomna. Man behöver inte vara medlem i någon klubb för att spela dessa kvällar/dagar. Detta är ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om discgolf av de mer rutinerade spelarna.

Nybörjare är alltid välkomna!

Vill du veta mer om discgolf? Vill du ha instruktioner? Du är välkommen att kontakta oss här så kan vi hjälpa dig.

Vi på Discgolf Stockholm har lång erfarenhet och ett brett kontaktnät för att kunna hjälpa dig som nybörjare att hitta rätt i discgolfens fantastiska värld.

Vill Du synas här?

Klicka här för ta kontakt med oss!

bottom of page